GEODET CZ, s.r.o.

Kvalitní služby v oblasti zeměměřičství

Počátky činnosti spadají až do roku 1991, kdy podle tehdy platných právních předpisů vzniká konsorcium Geodet, později GEODET v.o.s., jako jedna z prvních soukromých zeměměřických firem na Liberecku. Tato společnost, jako jedna z mála, poskytovala komplexní geodetické služby, neboť od počátku své činnosti pracovala jak v oblasti inženýrské geodézie, tak v oblasti katastru nemovitostí. Zárukou kvalitní práce pro všechny odběratele byla především dlouholetá praxe zakladatelů firmy v oddíle inženýrské geodézie a oddíle geometrických plánů tehdejšího střediska geodézie Liberec. Již od počátků své činnosti firma GEODET v.o.s. zajišťovala geodetické práce na nejvýznamnějších stavbách regionu a spolupracovala velkou měrou s pozemkovými úřady při navracení restituovaného majetku. Výčet nejdůležitějších akcí naleznete v referencích.

Nárůst objemu prováděných prací a zvyšující se počet pracovníků si vyžádal také řešení otázky sídla firmy, a tak se konečně na konci roku 1995 firma stěhuje do vlastního kompletně zrekonstruovaného objektu ve Svojsíkově ulici v Liberci. V dalších letech firma dále rozšiřuje svoji činnost a zajišťuje geodetické práce na velkých investičních akcích jak pro státní sektor, tak pro soukromé investory z řad firem, ale i pro drobné odběratele. Mezi nejvýznamnější zakázky patří kompletní rekonstrukce tramvajové trati v Liberci, výstavba silničního průtahu v Liberci, rekonstrukce a výstavba stadionů v Liberci a Jablonci, výstavba čističek odpadních vod na Liberecku a Jablonecku. Roste rovněž podíl geodetických prací pro Pozemkové úřady Děčín, Kutná Hora a další. Pro řadu stálých odběratelů tak firma provádí geodetické práce nejen na Liberecku, ale na řadě míst celé republiky. (více v referencích)

Od roku 2000 jsou geodetické práce prováděny pod hlavičkou firmy GEODET CZ, s.r.o. Geodetické práce jsou od počátku prováděny s využitím kvalitního přístrojového a softwarového vybavení firem Leica, Mutoh, HewlettPacard, Geus, Kokeš, Microstation. K plné spokojenosti zákazníků vyhotovujeme digitální výstupy zakázek tak, aby tyto byly dále využitelné především v nejrozšířenějších programech typu Autocad a Microstation.

Za dlouholetým úspěšným působením GEODETU na trhu geodetických prací v silné konkurenci ostatních firem v oboru lze vidět především náš prvořadý cíl, kterým je spokojenost odběratele a s tím související požadavky na dodržení termínů a nabídka příznivých cen.

Hledáte spolehlivého zeměměřiče?
geodet@geodet-liberec.cz

NAPIŠTE NÁM!

Zakladateli a současně jednateli firmy jsou:

Ing. Jan Čermák

Ing. Jan Forman

Ing. Václav Prskavec

Všichni mají vydané úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví.

V současné době pracuje ve firmě 15 zaměstnanců v oddělení inženýrské geodézie (kontakt 603 456 333, 603 482 817) a v oddělení geometrických plánů (kontakt 603 514 092).

Firma zaměstnává především zaměstnance s VŠ, popř. SŠ odborným vzděláním.

Služby

geometrické plány pro: 
- oddělení pozemku, 
- zaměření staveb (rod. domů, garáží), 
- věcná břemena aj.

vytyčení vlastnických hranic

restituce

 

Reference geodetických prací

Vodohospodářských děl:

čistička odpadních vod pro aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou

čistička odpadních vod v Hrádku nad Nisou

čistička odpadních vod v Chrastavě 

čistička odpadních vod Varnsdorf

rekonstrukce úpravny vody Souš v Jizerských horách

 

Liniových komunikací / včetně mostních objektů a tunelu:

výstavba komunikace R 35 -   Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

          zkapacitnění komunikace  I/13   Jítrava – Suchá

rekonstrukce silnice I/13 a I/35, průtah Libercem a Liberec - Turnov

rekonstrukce tramvajové trati v Liberci, Lidové sady - Dolní Hanychov

rekonstrukce tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou, Liberec - Nová Ruda

rekonstrukce a výstavba mostu v Chrastavě

výstavba autobusového nádraží v Liberci

zkapacitnění silnice I/13 (I/35) Stráž nad Nisou – Bílý Kostel

výstavba komunikace I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou

výstavba komunikace I/10 Vesecko – Hrubý Rohovec

výstavba mimoúrovňové křižovatky Sosnová-Česká Lípa na sil.I/9

výstavba sil.I/13 Stráž nad Nisou-Krásná Studánka

 

Pozemních stavebních objektů:

polyfunkční dům Vavřincův vrch Liberec

výstavba průmyslových hal v areálu Magna Nymburk

výstavba průmyslových hal v průmyslových zónách v Liberci, v Hrádku nad Nisou, v Turnově

výstavba rodinných domů Mníšek u Liberce – lokalita Amerika

nová státní knihovna v Liberci se synagogou

areál nové botanické zahrady v Liberci

výstavba areálu závodu A. Raymond v Jablonci nad Nisou

výstavba Informačního centra Technické university v Liberci

výstavba polyfunkčních objektů - v Moskevské ul., na rohu Liliové a Řeznické ul.,

ochodní dům, mezi ulicemi tř.1.máje a Jánskou, dostavba kina Lípa

polyfunkční objekty v Liberci-Papírové náměstí

obchodní centrum Forum Liberec

obchodní centrum P4 Plaza Liberec

pneuservis OK5 Mladá Boleslav

polyfunkční objekt Severka-Liberec Ruprechtice

rodinné domy Vlčí vrch-Liberec

bytový komplex Panorama –Liberec Rochlice

 

Sportovišť:

sportovní areál ve Svojsíkově ul. u dolních kasáren

rekonstrukce Městského stadionu v Liberci

rekonstrukce a výstavba fotbalového stadionu FC Slovan Liberec

výstavba nového atletického stadionu Na Střelnici v Jablonci nad Nisou

výstavba jižní a východní tribuny fotbalového stadionu v Jablonci nad Nisou

výstavba sportovního lyžařského areálu Ještěd

 

Speciální práce:

sledování a kontrola přesnosti osazení nového anténního systému Ještědu

kontrola přesnosti osazení řezných pil - Ligranit Liberec

měření rovinnosti povrchů podlah

 

Zakázky byly prováděny převážně pro tyto objednatele:

Eurovia CS a.s.

Metrostav a.s.

VGP – industriální stavby s.r.o.

KOREPO s.r.o.

BREX s.r.o.

Asano s.r.o.

CL Evans s.r.o.

Ještědská stavební společnost s.r.o.

SaM Silnice a mosty s.r.o.

Stavby silnic a železnic a.s.,

Ředitelství silnic dálnic České Republiky,

Skanska DS a.s.,

Vodní stavby a.s.,

Integra Liberec a.s.,

Strabag a.s.,

Regionální stavební s.r.o.,

Eurostav s.r.o.,

Stavby mostů Praha CZ a.s.,

Colas CZ a.s.,

Revis s.r.o.,

SANIZ CZ s.r.o.,

Havax ,a.s.,

Regionální stavební,s.r.o.,

a další …

Mapa budovy s přístavbou

Galerie

Kde nás najdete

Kontakt

Svojsíkova 849/7 
460 01 Liberec 1

Tel.: 485 101 013 
Tel./fax/zázn.: 485 101 678

Jednatelé firmy:

  • Ing. Čermák: +420 603 514 092
  • Ing. Forman: +420 603 456 333
  • Ing. Prskavec: +420 603 482 817

E-mail:  geodet@geodet-liberec.cz
             
geodetLiberec@volny.cz